Menú de navegació
Enviat als grups polítics municipals el document “Són per a tu una prioritat?”

Enviat als grups polítics municipals el document “Són per a tu una prioritat?”

Per on 10/04/2019 en Notícies |

Des de la secretaria tècnica de la TIAB avui, 8 d’abril, s’ha enviat a tots els grups polítics municipals el document “Són per a tu una prioritat?”, elaborat per PINCat, Plataforma d’Infància de Catalunya.

Des de PINCat, partint de la idea de que els comicis municipals són una oportunitat, per tal que els partits polítics situïn la infància com a prioritat en l’agenda política, s’ha elaborat aquest document, amb 47 mesures per a les eleccions municipals del proper mes de maig, que es divideixen en 4 grans eixos principals per garantir els drets de la infància.

  • Municipis per la infància: perspectiva d’infància, element clau per unes ciutats i pobles més inclusius i participatius.
  • Promoció i prevenció des de l’equitat i la inclusió social: igualtat d’oportunitats, la millor inversió de futur.
  • Necessitats bàsiques: educació, habitatge i salut. Garantia en l’accés als béns i serveis, imprescindible per a una infància digna i plena.
  • El paper del Tercer Sector: treball en xarxa, la clau de l’atenció comunitària centrada en la persona.

L’objectiu del document és fer incidència per aconseguir avançar i millorar en la promoció, la defensa i la protecció dels drets dels infants, com reconeix la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant; recuperar el consens polític i social, recollit en el Pacte per la Infància de Catalunya; garantir la inversió en infància i enfortir la perspectiva de la infància en les polítiques locals.

Com veureu, el contingut d’aquesta proposta sintonitza molt amb el del Pla estratègic 2019-2022 de la TIAB, que vam aprovar al Plenari realitzat el dia 2 d’abril.