Menú de navegació

Plenaris

Allà on ens hi trobem tothom…

 

El plenari és l’òrgan màxim de representació i decissió de la TIAB, i el formen tots els seus membres.

Es reuneix, al menys, un cop a l’any.

Té una presidència que és qui convoca les sessions plenàries ordinàries o extraordinàries, i fixa l’ordre del dia d’aquestes.

 

 

Plenari 1: 10/11/16

Acta del primer plenari de la TIAB (constitució)

Veure fotos

 

Plenari 2: 22/03/17

Acta del segon plenari de la TIAB

Veure fotos

 

Plenari 3: 02/04/19

Acta del tercer plenari de la TIAB

Veure fotos

 

Plenari 4: 17/02/20

Acta del tercer plenari de la TIAB

Veure fotos