Menú de navegació

Plenari 1: 10/11/2016

Ordre del dia:

 

1. Salutació i benvinguda institucional.
2. Objectius de la TIAB i comunicació de tots els actors que en formen part d’aquesta.
3. Presentació d’una proposta de marc organitzatiu i de funcionament de la TIAB. Debat i
aprovació, si s’escau.
4. Presentació d’una proposta de possibles línies d’acció orientadores del pla de treball de la
TIAB per a l’any 2017. Debat i aprovació, si s’escau.
5. Cloenda de la sessió.

 

ACTA DE LA SESSIÓ

VEURE FOTOS