Menú de navegació

Pla 2017-2018

Línies d’acció del pla de treball 2017-2018

aprovades al plenari del 10 de novembre de 2016, són:

  • A) CONEIXEMENT de la realitat i millora de respostes.
  • B) INTERCANVI, comunicació i vinculació interna.
  • C) DIFUSIÓ, projecció social i sensibilització.

 

Aprovació

El pla de treball, elaborat per la comissió tècnica provisional a partir d’aquestes línies orientadores, es va aprovar en el plenari del 22 de març de 2017.

ATENCIÓ!

Motivat per diferents factors, no previstos inicialment, el pla de treball 2017 de la TIAB tindrà una temporalitat biannual i es desenvoluparà també durant l’any 2018.

 

 

Desplegament

El conjunt de l’acció desenvolupada en el marc del pla de treball s’ha organitzat a l’entorn de dos projectes:

PROJECTE “CERCLES DE CONEIXEMENT” (línia d’acció A)

  • Fase 1: Cercles xarxa – Jornades “Cercles de coneixement”
  • Fase 2: Cercles infants, adolescents i famílies
  • Fase 3: Disseny pla d’acció 2019-2021

PROJECTE “ESTRATÈGIA COMUNICATIVA DE LA TIAB” (línia B i C)

  • Fase 1: Disseny
  • Fase 2: Activació i dinamització
  • Fase 3: Seguiment i avaluació