Menú de navegació

Plenari 2: 22/03/2017

Ordre del dia:

 

1. Obertura de la sessió.
2. Aprovació de l’acta de la sessió plenària de constitució de la TIAB, realitzada el 10/11/16.
3. Com a marc, una aportació inspiradora:
Construir plegats una ciutat plena d’oportunitats pels infants i adolescents,
a càrrec de Maria Truñó, directora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona.
4. Presentació de la proposta de pla de treball per a l’any 2017 i aprovació, si s’escau.
5. Designació de la comissió tècnica definitiva per al període dels dos propers anys.
6. Precs i preguntes.
7. Cloenda de la sessió.

 

ACTA DE LA SESSIÓ

VEURE FOTOS