Menú de navegació

Plenari 4: 17/02/20

Ordre del dia:

 

1. Obertura de la sessió, per part del president de la TIAB i Alcalde de Badalona, Àlex Pastor.
2. Aprovació de l’acta de la sessió plenària de la TIAB, realitzada el 02/04/19.
3. Presentació de la Memòria avauativa 2019 de la TIAB.
4. Programa d’acció 2020, en el marc del desplegament del Pla estratègic 2019-2022.
– Proposta de fases del procés de desenvolupament programàtic.
– Proposta de projectes i crida a la participació.
5. Proposta d’actualització del Marc organitzatiu i de funcionament de la TIAB.
6. Precs i preguntes.
7. Cloenda de la sessió, per part de la vicepresidenta de la TIAB i regidora de l’Àmbit de Drets Socials i Feminismes, Aïda Llauradó.

 

ACTA DE LA SESSIÓ

VEURE FOTOS