Menú de navegació

Any 2021

Avacem, malgrat tot i gràcies a tothom.

 

Aquest any 2021 ha estat un temps d’impuls de projectes i d’activació d’equips que ens han permès conèixer-nos i reconèixer-nos, de construir visions comuns, de compartir reptes, d’aglutinar voluntats, de compartir i comprometre’ns, de continuar sempre aprenent. Amb la implementació de la programació 2021 continuem desplegat el Pla estratègic de la TIAB, el nostre full de ruta, perquè la nostra és una experiència amb vocació de llarg recorregut i de transformació.

I tot això ho hem fet malgrat totes les limitacions i condicionats generats per la pandèmia, també gràcies a la motivació de totes els actors implicats.

Com veureu, aquest any hem elaborat un únic document que recull la memòria avaluativa de l’any 2021 i el programa de treball per a l’any 2022.

 

 

MEMÒRIA APROVADA AL PLENARI DEL 7 D’ABRIL DE 2022