Menú de navegació

Dades

Accedir a dades de Badalona 

 

 

Accedir a dades de Comunitats autònomes

 

 

 

Accedir a dades d’àmbit Internacional

 

 

El Centre de Benestar, Inclusió, Sostenibilitat i Igualtat d’Oportunitats de la OCDE publica l’any 2022 dos nous recursos centrats en dades sobre el benestar de la infància: un portal de dades de l’OCDE actualitzat sobre el benestar infantil i un nou tauler de control del benestar infantil de l’OCDE. L’objectiu d’aquestes noves eines és posar a disposició les dades disponibles i ajudar als països a entendre millor què estan fent en relació al benestar dels nens i nenes.