Menú de navegació

Plenari 6: 07/04/2022

Ordre del dia:

 

  1. Obertura de la sessió, per part del president de la TIAB, Rubén Guijarro Palma.
  2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària anterior (16/02/21).
  3. Presentació de la memòria d’actuació i avaluativa de l’any 2021 i  aprovació, si s’escau.
  4. Presentació de la proposta de programa d’acció per a l’any 2022 i aprovació, si s’escau. 
  5. Renovació bianual dels membres de la comissió tècnica, contemplada al Marc organitzatiu i de funcionament vigent de la TIAB.
  6. Precs i preguntes.
  7. Cloenda de la sessió, per part de la vicepresidenta de la TIAB, Aïda Llauradó Álvarez.

 

ACTA DE LA SESSIÓ

 

VEURE FOTOS