Menú de navegació

Creació i lideratge

Impuls

 

El Ple Municipal del 25 d’octubre de 2016 va aprovar la constitució de la TIAB.

El primer Plenari de la TIAB, que va tenir el caràcter de constitució formal, es va realitzar el 10 de novembre de 2016.

Prèviament, des de setembre de 2015, s’havia impulsat un procés de treball intern entre els diferents àmbits i organismes municipals.

 

 

Lideratge

 

L’Ajuntament de Badalona lidera el projecte de la TIAB i assumeix un ROL DE DINAMITZADOR I AGLUTINADOR del conjunt d’actors que treballen a la ciutat amb infants i adolescents, atenent a:

  • Allò que orienta el marc normatiu vigent en matèria d’infància i adolescència i al paper que se li otorga als ens locals.
  • La priorització que fa el govern municipal en la seva agenda de les polítiques d’infància i adolescència.
  • L’opció decidida dels responsables polítics municipals per l’impuls d’un model de governança compartida.