Menú de navegació

Programa d’acció 2022

Al 2022, amb tot l’aprenentatge generat, continuem aprofundint i avançat en el procés programàtic iniciat al 2021, seguim tenint molta cura dels processos i assolint resultats.

La programació del 2022 és de continuïtat, ja que en bona part dels projectes endegats l’any passat es va haver de revisar el cronograma inicialment previst. Ara la feina a l’entorn dels projectes ja està molt orientada i l’experiència acumulada i l’aprenentatge ens facilita dimensionar millor l’acció col·lectiva.

“Anem lents, perquè anem lluny!”

 

VEURE LA PROGRAMACIÓ 2022 APROVADA EN EL PLENARI CELEBRAT EL 7 D’ABRIL