Menú de navegació

Plenari 3: 02/04/2019

Ordre del dia:

 

1. Obertura de la sessió, per part del president de la TIAB.
2. Aprovació de l’acta de la sessió plenària de la TIAB, realitzada el 22/03/17.
3. Desenvolupament i balanç del Pla inicial de treball, aprovat a la sessió plenària del 22/03/17.
4. Proposta de Pla estratègic de la TIAB 2019-2022: presentació, valoració, priorització i aprovació, si s’escau.
5. Renovació de la comissió tècnica per al període 2019-2021.
6. Precs i preguntes.
7. Cloenda de la sessió, per part del vicepresident de la TIAB.

 

ACTA DE LA SESSIÓ

VEURE FOTOS