Menú de navegació

Qui sóm?

Sóm molts i molt diversos…

 

Sóm un CONJUNT AMPLI I DIVERS D’ACTORS que treballem en el camp de la infància i l’adolescència a Badalona, des del marc de diferents serveis, entitats, xarxes de treball, consells de participació, col·lectius diversos… i en diferents àmbits (social, educatiu, socioeducatiu, de salut, cultural, d’esports, etc…).

Aquesta amplitut i diversitat d’actors que configuren la TIAB, doten al nostre projecte d’una VISIÓ GLOBAL i d’un important POTENCIAL D’ACCIÓ I TRANSFORMACIÓ.

 

 

La VISIÓ, la VEU i les APORTACIONS DELS PROPIS INFANTS I ADOLESCENTS està present al projecte, ja que també formen part d’aquest.