Menú de navegació

Projecte Cercles de coneixement

Fase 1: Cercles xarxa

Incorporant la mirada dels diferents actors que configuren la xarxa d’atenció a la infància i l’adolescència al coneixement de la realitat i de les necessitats…

Jornades Cercles coneixement – 26 i 27 abril

PROGRAMA DE LES JORNADES

 

 

PRIMERA JORNADA (26 d’abril):

 

Presentació del projecte Cercles de coneixement

Compartint algunes dades de contextualització i reflexions de partida

Taula rodona “Conèixer el que necessiten i volen els infants i adolescents per oferir-los més i millors respostes”

Conferència de Ferran Casas: “La mirada dels infants i adolescents sobre el seu propi benestar”

 

SEGONA JORNADA (27 d’abril):

 

Metodologia dels Cercles de coneixement

Buidat d’idees generades als cercles de coneixement (petita infància, infància i adolescència)

Explicació sobre la continuitat del projecte cercles de coneixement (fase 2 i 3)

***

Valoració de les Jornades realitzada pels participants

VÍDEO “Crònica visual de les Jornades”

 


Fase 2: Cercles infants, adolescents i famílies

Incorporant la mirada dels infants i adolescents, i també de les seves famílies al coneixement de la realitat i de les necessitats…

Activitats realitzades pels diferents membres de la TIAB

 

PROPOSTA D’ACTIVITATS I ORIENTACIONS PER A LA SEVA REALITZACIÓ

 

 

REVISIÓ DE LES APORTACIONS RECOLLIDES I RETORN

COMUNICACIÓ DE LES CONCLUSIONS:

 


Fase 3: Disseny Pla estratègic 2019-2022 

Incorporant tot el coneixement generat a la construcció d’un full de ruta comú…

Disseny realitzat per la comissió tècnica

 

PLA ESTRATÈGIC 2019-2022 

 


Una mirada global al projecte: 

 

Algunes dades