Menú de navegació

Plenari 5: 16/02/2021

Ordre del dia:

 

  1. Obertura de la sessió.
  2. Aprovació de l’acta de la sessió plenària anterior (17/02/20).
  3. Presentació de la memòria d’actuació de l’any 2020 i aprovació, si s’escau.
  4. Presentació del programa d’acció per a l’any 2021 i aprovació, si s’escau.
  5. Precs i preguntes.
  6. Cloenda de la sessió.

ACTA DE LA SESSIÓ

 

VEURE FOTOS