Menú de navegació

Què i com ho fem?

Una aliança de ciutat per defensar els drets dels infants i adolescents… 

 

La TIAB està compromesa amb l’impuls d’un treball col•lectiu que aposta per experimentar noves formes de coneixement, d’acció i de relació, en el marc d’una aliança comú per fer efectius els drets dels infants i els adolescents a la ciutat.

Més enllà de la simple coordinació, la TIAB vol impulsar el treball cooperatiu, fonamentat en UNA VISIÓ COMÚ, UNES FITES COMPARTIDES I EN LA CONFLUÈNCIA D’ESFORÇOS PER ASSOLIR-LES, A PARTIR DE COMPARTIR UN PROJECTE COMÚ, sempre en un marc de màxim coneixement i reconeixement mutu.

 

 

La nostra aspiració és millorar permanentment, fixar-nos nous reptes, aprendre de la nostra experiència i compartir-la, convertint el nostre model de treball en una BONA PRÀCTICA, REFERENT a la ciutat i TRANSFERIBLE a altres contextos d’intervenció.