Menú de navegació

1r Informe del Baròmetre: any 2021

Amb l’objectiu de donar la màxima difusió al Baròmetre i de compartir la nostra experiència de treball i aprenentatge amb altres Taules i xarxes d’infància, adolescència i famílies, compartim aquí diferents materials corresponents al Baròmetre dels drets dels infants i adolescents en la seva edició de l’any 2021.

 

Els materials que compartim els hem organitzat seguint les diferents fases del projecte:

A. Fase de priorització, exploratòria i propositiva.

B. Fase de difusió i comunicativa.

C. Fase d’incidència i seguiment.

D. Fase de tancament i socialització d’aprenentatges.