Menú de navegació

Programa d’acció 2021

El full de ruta que ens plantegem per orientar el nostre treball durant l’any 2021 connecta amb el treball fet a final del 2020, en el marc del Foro sobre “lliçons apreses” durant la pandèmia. Hem traduït en acció les principals oportunitats de millora identificades.

Per això, junt als tres projectes contemplats a l’any 2020 que hem actualitzat en el nou escenari generat per la pandèmia, contemplen tot un seguit d’actuacions complementàries. El conjunt d’iniciatives d’acció s’articulen estretament, amb l’objectiu de generar el màxim de sinèrgies entre elles.

 

VEURE EL PROGRAMA D’ACCIÓ APROVAT AL PLENARI REALITZAT EL 16 DE FEBRER DE 2021

Veure configuració dels equips de projecte

Veure comunicació sobre la feina feta mesos març-juliol