Menú de navegació

Pla estratègic 2019-2022

A partir de totes les aportacions generades, en el marc de la fase 1 i 2 del Projecte “Cercles de coneixement”, en les quals es va realitzar durant l’any 2018 un treball col·lectiu (incorporant la visió dels membres de la xarxa, dels infants, adolescents i famílies) d’aproximació a quines són les necessitats del col·lectiu 0-18 anys i de valoració dels suports que aquest rep i dels que serien necessaris, s’ha dissenyat aquest Pla.

El Pla estratègic és el full de ruta del qual ens dotem per articular el conjunt de les actuacions que volem desplegar durant el període 2019-2022.

El Pla s’articula a partir de 4 eixos estructuradors:

  • EIX 1: Provisió
  • EIX 2: Protecció/prevenció
  • EIX 3: Participació
  • EIX T: Interès superior de l’Infant (eix transversal)

En total, en els quatre eixos, es proposen 21 mesures d’acció.

La proposta de Pla estratègic es va presentar al Plenari de la TIAB celebrat el 2 d’abril de 2019. Aprovada aquesta proposta en aquest marc, actualment s’està tancant la fase de priorització del conjunt de mesures d’acció i de definició operativa. Abans de l’estiu es realitzarà un nou Ple extraordinari on es presentarà aquesta nova versió del Pla i una proposta de com orientar la fase d’impuls d’aquest.

 

PROPOSTA DEL PLA ESTRATÈGIC 2019-2022 presentada al Plenari del 02/04/19.

INFOGRAFIA DEL PLA (INFANTS)

PRIMERA PRIORITZACIÓ COL·LECTIVA