Menú de navegació

Programa d’acció 2020

A partir del treball de priorització de les mesures d’acció que configuren, en cadascun dels seus quatre eixos, el Pla estratègic de la TIAB, hem elaborat col·lectivament el programa d’acció 2020, el qual s’articula a partir de tres projectes:

  • I Foro d’acompanyament i suport a famílies (cap a un model compartit per la xarxa).
  • Prevenció, detecció i abordatge de situacions de maltractament infantil.
  • Cicle permanent de sensibilització ciutadana en l’àmbit dels drets dels infants.

En el seu conjunt, aquests projectes incideixen en diferents nivells d’intervenció: protecció, tractament, suport, orientació, prevenció i promoció.

Amb la configuració dels Equips de projectes i la implementació d’aquests, entrem en una fase ja operativa i d’aprenentatge col·lectiu, en la qual  esperem comptar amb la participació de la majoria de membres de la TIAB. També serà molt important, per fer viable el desenvolupament d’aquests projectes i que tinguin les màximes garanties d’èxit, caldrà crear condicions tècniques i organitzatives, així com recolzament polític.

 

PROGRAMA D’ACCIÓ APROVAT AL PLENARI REALITZAT EL 17 DE FEBRER DE 2020

VERSIÓ PER A INFANTS DE LA PROPOSTA DE PROGRAMA D’ACCIÓ