Menú de navegació

Any 2022

Continuem avançant en els projectes desplegats

 

L’any 2022 és l’any que podem mirar ja amb certa perspectiva la trajectòria inicial feta pels diferents equips dels projectes que hem anat desplegant.

Hem hagut de reformular alguns aspectes del mapa de ruta inicial i ajustar calendaris, però el que és més important que s’ha obert un temps i espais enriquidors de coneixement i reconeixement dels participants als equips de projecte. També hem generat molts aprenentatges i productes concrets que es poden visualitzar i compartir. Tot plegat és un estímul que ens anima a continuar avançant.

Com l’any passat, enguany també hem elaborat un únic document que recull la memòria avaluativa de l’any 2022 i el programa de treball per a l’any 2023.

 

 

MEMÒRIA APROVADA AL PLENARI DEL 20 D’ABRIL DE 2023