Menú de navegació

Baròmetre dels drets dels infants

El Baròmetre dels drets dels infants i adolescents de Badalona és un instrument estratègic de visibilitat i de sensibilització sobre quina és la situació a la ciutat, des del punt de vista del grau de cobertura existent pel que fa als drets dels infants. Alhora, el baròmetre també pretén ser una eina d’incidència i promoció de canvis constatables i mesurables. Per això, el baròmetre, a més de l’informe que tramet l’estat de situació referit a cada dret prioritzat com a objecte d’observació i el conjunt de propostes de millora associades per aconseguir canvis, contempla un sistema de seguiment i d’avaluació dels compromisos adoptats.

 

 

Allò que orienta el Baròmetre, sobretot des d’un punt de vista propositiu, ens implica a tothom: responsables polítics i institucionals, professionals de la xarxa d’atenció i ciutadania en general.

L’estructura de treball des de la qual s’elabora l’informe del Baròmetre és l’equip de projecte «Baròmetre dels drets dels infants i adolescents a Badalona», amb el seguiment i suport de la comissió tècnica de la TIAB, com a estructura de lideratge col·lectiu d’aquesta.

El Baròmetre té vocació de continuïtat en el temps i es pretén que en cada edició aquest pugui focalitzar-se en aquells drets que es considerin estratègicament més necessari. La primera edició de l’informe del Baròmetre correspon a l’any 2021.