Menú de navegació

Projecte estratègia comunicativa

Per a què una estratègia comunicativa?

 

La comunicació interna i externa és un element central en l’assoliment de les fites que es planteja la TIAB

 

 

 

Entenem que una adequada gestió comunicativa requereix un treball planificat, estratègic i sistemàtic, orientat a:

 

  • Identificar el conjunt d’actors o públics amb els quals hem d’interactuar en el marc del projecte.
  • Visionar un mapa amb les diferents tipologies d’aquests actors, identificant aquells que des d’un punt de vista relacional i comunicacional hem de considerar prioritaris durant cada fase del recorregut de la TIAB.
  • Definir per cadascun d’aquests públics: què pretenem/esperem, què cal tenir en compte en cada cas, què volem comunicar, com i amb què ho farem, quan, qui serà el responsable…
  • Dissenyar un pla operatiu que ordeni i organitzi l’acció comunicativa interna i externa, el desenvolupament de les eines que cal activar i els recursos necessaris.

 

Les fases que contemplem:

 

  • Fase 1: Disseny
  • Fase 2: Activació i dinamització
  • Fase 3: Seguiment i avaluació

 

ESTRATÈGIA COMUNICATIVA DE LA TIAB (Pla d’acció 2017-2018)