Menú de navegació

Objectius i fases

Els nostres projectes i serveis arreu de la ciutat…

 

Objectius:

 

Per facilitar el coneixement actualitzat del conjunt d’iniciatives d’atenció que es despleguen a la ciutat, i promoure la connexió i l’intercanvi entre els diferents membres de la xarxa, hem elaborat un mapa, en el qual està disponible la informació bàsica sobre aquestes experiències i les corresponents dades de contacte, en cas de que es vulgui aprofundir en el seu coneixement.

Visualitzar com es distribueixen al territori el conjunt de les respostes orientades al col·lectiu d’infants i adolescents que ofereix la xarxa, ens permet també detectar i valorar, en cada moment, possibles desequilibris vinculats a l’oferta de suports existent.

 

 

Fases:

 

La construcció del mapa l’hem plantejat en dos fases, amb la idea de anar ampliant progressivament la panoràmica del conjunt de respostes que la ciutat dóna al col·lectiu d’infants i adolescents.

  • FASE 1: incorporació d’informació sobre els serveis i projectes impulsats per tots aquells actors membres de la TIAB.
  • FASE 2: incorporació també de la informació dels serveis i projectes impulsats per altres actors que no formen part de la TIAB però que també treballen a la ciutat en l’àmbit de la infància i l’adolescència.
  • FASE 3: actualització permanent de la informació continguda al mapa.