Menú de navegació
Casa d’Infants Badalona – Fundació d’Acció Social Infància (FASI)

Casa d’Infants Badalona – Fundació d’Acció Social Infància (FASI)

  • Autor: admin tiab
  • Data comentari: 09/07/2018
  • Tipus de membre:

A. DADES DE CONTACTE

 

c.e.: badalona@fasi.cat

web:  www.fasi.cat

Telèfon: 93 828 87 36

Nom responsable: Ruth Sales Barberà

Nom representant a la TIAB: Ruth Sales Barberà

 

 

B. DADES ACTUACIÓ

 

Franja d’edat: 3 a 18 anys

Abast territorial actuació: Badalona

Àmbit actuació: Educatiu amb infants / adolescents i famílies

 

SERVEIS I PROJECTES QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT

 

 

C. OBSERVACIONS