Menú de navegació
  • Autor: admin tiab
  • Data comentari: 09/07/2018
  • Tipus de membre:
  • Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya 9-12 2ona pl. 08911 Badalona

A. DADES DE CONTACTE

 

c.e.:

web: 

Telèfon: 

Nom responsable:

Nom representant a la TIAB: 

 

 

B. DADES ACTUACIÓ

 

Franja d’edat:

Abast territorial actuació: 

Àmbit actuació: 

 

SERVEIS I PROJECTES QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT

 

 

C. OBSERVACIONS